Tlakovanje in urejanje okolice

Pri tlakovanju nudimo vse od zemeljskih del, nasipavanja in utrjevanja podlage, polaganja robnikov oziroma opornih zidov, do urejanja odvodnjavanja in fino pripravo podlage za končno tlakovanje.